ZweryfikujŸ swoje IQ!

Rozwiąż test i sprawdź wynik!


Iloraz inteligencji (IQ, z ang. intelligence quotient) jest wartością wyrażoną przez liczbę całkowitą, która wyliczana jest na podstawie testu psychometrycznego. Głównym celem testu jest pomiar inteligencji.

Przedstawiamy Ci specjalnie przygotowany zestaw pytań, dzięki któremu będziesz mógł w przybliżeniu ustalić swój poziom inteligencji. Test należy wykonywać w ciszy i skupieniu ograniczając maksymalnie czynniki rozpraszające uwagę. Przed rozpoczęciem testu prosimy o zapoznanie się z regulaminem.